Blog

Online gokindustrie maakt snelle groei door

Online gokindustrie maakt snelle groei door

De goksector blijft het economisch goed doen en staat voor een mooie groei, veel haken en ogen gaf de coronaheisa de sector namelijk niet. Dat geven althans ook economische experts aan. Zij blikken terug en wijzen erop dat de totale online gokindustrie vorig jaar goed was voor ongeveer 46,7 miljard dollar. Tegen 2025 verwachten ze een verdubbeling. Ook in België is dat niet anders.

Gepubliceerd Jun 20, 2020
Belgische bookmakers staan niet te springen voor coronaweddenschappen

Belgische bookmakers staan niet te springen voor coronaweddenschappen

Nu de sportcompetities grotendeels stilliggen ten gevolge van de coronapandemie, trachten bookmakers zich steeds meer op andere weddenschappen te focussen. In het buitenland maken ze opvallend vaker gebruik van de corona-actualiteit. In Groot-Brittannië kan men in de grote gokkantoren bijvoorbeeld wedden op welke Europese sportcompetitie als eerste zal worden stopgezet, wanneer er een vaccin zal zijn tegen corona en wanneer we opnieuw kunnen reizen. In België lijken bookmakers nog niet meteen op de kar te springen.

Gepubliceerd Apr 27, 2020
Kansspelcommissie registreert minder bezoekers gokwebsites

Kansspelcommissie registreert minder bezoekers gokwebsites

Door de coronamaatregelen schudt het hele land op z’n grondvesten. Ook voor de goksector zijn de gevolgen niet te overzien. Aanvankelijk werd er gevreesd dat gokkers massaal hun toevlucht zouden zoeken naar online casino’s, maar dat blijkt vooralsnog niet bewaarheid te worden. Anderzijds halen sommige experts aan dat we die cijfers ook moeten durven relativeren. Hieronder een stand van zaken.

Gepubliceerd Apr 24, 2020

FAQ

How this work?
Yet bed any for assistance indulgence unpleasing. Not thoughts all exercise blessing. Indulgence way everything joy alteration boisterous the attachment.
Is there a trick to slot machines?
No, there isn't a guaranteed trick or strategy to win at slot machines. Slot machines are designed to be random and unpredictable, making it impossible to influence or manipulate their outcomes. While there are strategies like managing your bankroll and choosing games with higher RTP percentages that can help improve your chances over time, winning on any individual spin remains a matter of luck.
Is there a strategy for winning at slots?
Slot machines are primarily games of chance, and there is no guaranteed strategy for winning. However, players can manage their bankroll, set limits, and choose games with higher RTP to improve their odds.
What is a progressive jackpot slot?
A progressive jackpot slot is a game where the jackpot prize increases as players make bets. A small portion of each bet contributes to the jackpot, which can grow into a substantial sum. These games offer the chance to win life-changing amounts of money.