Kansspelcommissie registreert minder bezoekers gokwebsites

Casinostats Team
Door de coronamaatregelen schudt het hele land op z’n grondvesten. Ook voor de goksector zijn de gevolgen niet te overzien. Aanvankelijk werd er gevreesd dat gokkers massaal hun toevlucht zouden zoeken naar online casino’s, maar dat blijkt vooralsnog niet bewaarheid te worden. Anderzijds halen sommige experts aan dat we die cijfers ook moeten durven relativeren. Hieronder een stand van zaken.

Door de coronamaatregelen schudt het hele land op z’n grondvesten. Ook voor de goksector zijn de gevolgen niet te overzien. Aanvankelijk werd er gevreesd dat gokkers massaal hun toevlucht zouden zoeken naar online casino’s, maar dat blijkt vooralsnog niet bewaarheid te worden. Anderzijds halen sommige experts aan dat we die cijfers ook moeten durven relativeren. Hieronder een stand van zaken.

Gevolgen voor fysieke casino’s Ten gevolge van de verplichte sluiting dienden alle fysieke kansspelinrichtingen sinds middernacht 13 maart 2020 de deuren te sluiten. Zowel casino’s, speelhallen, cafés met automatische kansspelen en gokkantoren zijn niet langer geopend. Dagbladhandels mogen wel nog steeds open blijven, maar aanwezige goktoestellen moeten worden afgesloten. Dit op aangeven vanuit de Kansspelcommissie. Kraslotjes mogen wel nog worden verkocht en ook gokken op de Lotto of EuroMillions is nog steeds toegestaan. Daarnaast zijn ook online casino’s nog steeds geopend.

Kansspelcommissie vreesde voor gokverslavingen In een publicatie van de Kansspelcommissie wordt verwezen naar de specifieke risico’s die de extra vrije tijd of de financiële onzekerheid met zich meebrengt voor fervente gokkers. De Kansspelcommissie haalt daarbij aan dat het risico bestaat dat gokkers hun toegenomen tijd besteden aan online casino’s. Het vreest bovendien dat de sociale controle wegzakt. Daarom gaf het eerder al via de media een aantal tips mee om spelers in deze woelige tijden te beschermen. Die vrees blijkt, gelukkig, niet helemaal terecht.

Belg gokt minder door corona Stefaan Van Hecke, parlementslid voor Groen, stelde een parlementaire vraag aan minister van Justitie Koen Geens omtrent de evolutie van het gokgedrag tijdens de coronacrisis. Het is vrij eenvoudig om over actuele cijfers te beschikken, daar de Kansspelcommissie voortdurend het aantal bezoekers per website monitort. Uit die cijfers blijkt nu dat gokwebsites, in tegenstelling tot wat men aanvankelijk had verwacht, tot 38 procent minder bezoekers hebben tijdens de coronacrisis. Een eenduidige verklaring is er nog niet, daarvoor is diepgaand onderzoek noodzakelijk en die balans zullen we waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd kunnen maken. Minister van Justitie Koen Geens benadrukt wel dat het wegvallen van weddenschappen op sportevenementen een plausibele verklaring is. Weddenschappen op sportevenementen maken een groot deel van de omzet van online casino’s uit en het zijn lang niet altijd fervente spelers die er weddenschappen plaatsen. De geregistreerde daling wil dus nog niet automatisch zeggen dat fervente gokkers meer wegblijven van casino’s of minder risico zouden lopen, maar wel dat door de afwezigheid van populaire sportweddenschappen de websites nu minder bezoekers lokken. Minder sporadische gokkers betekent daarbij nog niet dat de risico’s voor andere gokkers afnemen, waarschuwen een aantal experts.

Kansspelcommissie blijft toezicht houden We zouden het bijna vergeten, maar in een nog niet zo ver verleden lag de Kansspelcommissie onder vuur door een aantal wanpraktijken aan de top. Intussen heeft de nieuwe voorzitter Magali Clavie haar functie opgenomen. Nu de fysieke casino’s gesloten zijn, beschouwt zij dit als het ideale moment om zich in te werken en te bouwen aan een Kansspelcommissie 2.0. Desalniettemin gaat de Kansspelcommissie gewoon verder met haar werk. De Kansspelcommissie behoort per slot van rekening tot het lijstje met essentiële diensten en sectoren die tijdens de coronacrisis blijven draaien. Het blijft nauwgezet toezicht houden op de naleving van alle regels en focust nu op de online casino’s. Wel heeft de Kansspelcommissie haar werking grotendeels aangepast. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om alle documenten via elektronische weg op te sturen. Het secretariaat van de Kansspelcommissie blijft tot nader order voor het publiek gesloten. Spelers die zichzelf willen beschermen en zich willen uitsluiten van de toegang tot kansspelinrichtingen, moeten per mail contact opnemen met het secretariaat. Navraag leert dat aanvragen per post nog steeds worden behandeld, maar dat de post nog maar twee keer per week wordt geopend.