Centraal Register Uitsluiting Kansspelen – CRUKS

Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) wordt er in Nederland een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen ingevoerd, afgekort CRUKS. Wat ons betreft zeer goed nieuws voor de Nederlandse spelers. Voordat een speler kan gokken, moet het casino controleren of de speler staat geregistreerd in het CRUKS. Mocht dat het geval zijn, dan mag de speler niet worden toegelaten. Dit geldt voor de volgende aanbieders:

Legitimatie

Voordat je straks kan gokken moet je online eerst een aantal gegevens invullen zoals je naam en BSN-nummer. Op basis van deze gegevens moet de aanbieder van kansspelen het CRUKS digitaal checken. Krijgt de aanbieder een hit op het register dan zal je niet kunnen gokken. Mocht een aanbieder zich niet aan de regels houden, dan kunnen ze hun licentie kwijtraken. Ook voor inwoners van Nederland die geen BSN hebben of een dubbele nationaliteit is het systeem geschikt.

Bij een fysieke locaties als een speelhal of een land based casino moet de bezoeker zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit wordt uiteraard gelijk gecombineerd met de leeftijdscontrole.

Aanmelden

Er zijn twee wijzen waarop je in het CRUKS kan belandden:

  • Vrijwillig – Hierbij meldt de gokker zichzelf aan om in het register te worden opgenomen. Dat kan uit eigen beweging zij of op aandringen van familie, relatie of kansspelaanbieder, maar de gokker doet zelf de handeling.
  • Gedwongen – Hierbij meldt iemand uit de naaste omgeving van de speler of een kansspelaanbieder hem of haar aan bij het CRUKS. Het gaar wel on iemand die ‘aantoonbaar een persoonlijke relatie heeft met de speler’, een zogeheten ‘derde belanghebbende’, bijvoorbeeld een partner, een familielid, een door de rechter aangewezen curator, een voogd of bewindvoerder. De Kansspelautoriteit kan dan na zorgvuldige afweging en onderzoek een speler onvrijwillig in het register plaatsen.

Duur

De inschrijving in het CRUKS stopt in alle gevallen automatisch na 6 maanden. De aanmelder hoeft hier niets voor te doen en krijgt er ook geen bericht over. Na het verlopen van deze termijn moet de aanvrager een verlening aanvragen. De gegevens van de speler worden na de zes maanden gewist uit de database vanuit privacyoverwegingen.

Beheer

Het CRUKS wordt beheerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit, de technische realisatie ervan en het beheer zijn in 2020 aanbesteed. Gegevens in het CRUKS zijn dubbel versleuteld en daardoor niet herleidbaar naar individuen.

Voordelen

Over het algemeen is het CRUKS goed nieuws voor Nederlandse spelers om de volgende redenen:

  • Momenteel is de mogelijkheid tot uitsluiten geen verplichting voor aanbieders en in vele gevallen niet mogelijk. Er is natuurlijk ook sprake van een perverse prikkel voor het casino; een gokverslaafde speler is immers de beste klant.
  • Momenteel moet een speler zich bij elke individuele aanbieder van kansspelen aanmelden. Dat zijn er erg veel en het is daardoor eigenlijk niet te doen. In een zwak moment zal een speler al snel naar een casino gaan waar hij nog niet bekend was.
  • Nu bestaat ook de mogelijkheid voor verplichte inschrijving, iets wat nu bij individuele casino’s eigenlijk nooit kon. Juist spelers die diep in de problemen zitten hebben hulp nodig van buitenaf.

Nadelen

Zoals aan alles kleven ook hier nadelen aan:

  • Er zijn straks nog honderden online casino’s beschikbaar die geen Nederlandse vergunning hebben maar wel bereikbaar zijn voor de Nederlandse gokker. Deze casino’s doen geen CRUKS-check en de gokverslaafde speler kan hier alsnog gokken. In verhouding zullen hier juist meer casino’s tussen zitten die het niet zo nauw nemen met eerlijk spel en de belangen van de spelers.
  • Je zal voordat je moet gokken persoonsgegevens aan het casino moeten verstrekken die je normaliter niet aan hen zou geven, zoals je BSN. Nou stelt de Kansspelautoriteit wel regels op met betrekking tot de verwerking ervan, maar het is toch ook wachten op een aanbieder die zich hier niet aan houdt en een vervelend datalek veroorzaakt.