Online gokken Wet en regelgeving

Afkoelperiode nieuwe gokwet

Per 1 april treedt de nieuwe wet Kansspelen op Afstand (KAO) in werking. 6 Maanden later, 1 oktober 2021, gaat de markt voor online kansspelen in Nederland dan officieel open. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om als Nederlander legaal online te kunnen gokken. Bij de in werking treding van de wet is er ook sprake van een ‘afkoelperiode’. Die houdt in dat casino’s die zich in de periode van twee jaar en acht maanden voor de licentieaanvraag niet aan de regels hebben gehouden niet in aanmerking komen voor een vergunning. Dat geldt voor partijen die een formele sanctie opgelegd hebben gekregen door de KSA, maar ook voor partijen die niet formeel op de vingers zijn getikt.

Betrouwbaarheidstoets

Een onderdeel van de aanvraagprocedure van een Nederlandse online goklicentie is de zogenaamde ‘betrouwbaarheidstoets’. Het komt er op neer dat de KSA kijkt of de aanbieder zich in het recente verleden (32 maanden voor de aanvraag) zich aan de Nederlandse wetgeving heeft gehouden en zich dus heeft onthouden van het aanbieden van online kansspelaanbod dat specifiek is gericht op Nederlandse consumenten. Daarbij wordt gekeken naar de volgende criteria:

  • Werd er een .nl-extensie gebruikt?
  • Gebruikte de aanbieder de Nederlandse taal?
  • Gebruikte de aanbieder betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt (zoals iDeal)?
  • Geeft de aanbieder reclame gemaakt op tv, radio of in gedrukte media, gericht op de Nederlandse markt?
  • Werd er voor het aanbod gebruik gemaakt van een of meer domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen (zoals ‘Oranje Casino’)?
  • Bevatte(n) de website(s) waarop de kansspelen werden aangeboden één of meer kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden?

Formeel is het zo dat als de aanbieder aan één of meer criteria voldoet de aanvrager geen vergunning krijgt. Het is voor ons moeilijk om te geloven. Dat zou immers inhouden dat alle aanbieders op de Belgische markt automatisch zouden afvallen omdat deze websites ook in de Nederlandse taal zijn uitgevoerd.

Machtsmiddel voor de KSA

Voor de KSA is het de afgelopen tijd een probaat middel geweest om aanbieders uit de Nederlandse markt te weren. Tot op heden kon de KSA alleen boetes opleggen aan casino’s. Dat had echter slechts een beperkt effect omdat de boetes die uitgedeeld werden, ook al ging het vaak om honderdduizenden euro’s, vele male kleiner waren dan de winst die er door de gesanctioneerde partijen werd gemaakt in de Nederlandse markt. Nu speelt er een lange termijn belang en krabt menige aanbieder zich achter de oren. Veel casino’s hebben tijdelijk hun affiliate programma’s voor Nederlandse partners stopgezet, sommige aanbieders blokkeren bezoekers vanuit Nederland op basis van hun IP-adres.

Wie komen er direct in aanmerking?

Er zijn een aantal partijen die zich niet onvergund aan de Nederlandse online markt hebben gewaagd. Dat geldt in ieder geval voor Holland CasinoJack’s Casino en de Toto. Daarnaast zijn er partijen die op tijd, dus voor 1 juli 2018, zijn gestopt met het zich specifiek op de Nederlandse markt richten. Dit geldt bijvoorbeeld voor 888 Casino dat op tijd iDeal verwijderde en Polder Casino die zelfs helemaal (tijdelijk) is gestopt.

Wie zitten er tijdelijk op de strafbank?

Er zijn een aantal partijen die na 1 juli 2018 zich nog specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht, maar daar opt tijd (voor 1 november 2019) mee  zijn gestopt. Dat geldt onder andere voor Kroon Casino en Oranje Casino die in 2018 met een boete van 300.000 door de KSA op de vingers zijn getikt. Pas in mei 2019 werden de casino’s hernoemd naar respectievelijk Winner Casino en Loyal Casino. Ook andere bekende casino’s zoals Bwin, Unibet, Royal Panda, Globalstars, Mr Green, Redslots, 7red en Omnisa. Alle sanctiebesluiten kan je vinden op de website van de KSA.

Back to blog

Geef een antwoord