Online gokken in België: gereglementeerd, maar niet feilloos

Wat gokken betreft, kent België een lange historie. Het is reeds lange tijd populair en is dan ook goed ingeburgerd. Een avondje in het casino is tegenwoordig even normaal als een avondje op restaurant. En bij een voetbalwedstrijd is het niet ongewoon dat enkele vrienden al eens een gokje wagen. Vooral het online gokken in België lijkt een snelle groei te kennen en daar kan ook het zogenaamde kanalisatiebeleid niks aan veranderen. Typerend voor België is het beperkt aanbod aan legale speelwebsites en de strenge regels waaraan zij moeten voldoen om de gokker te beschermen. Ook de voordelige fiscaliteit mogen we zeker onderstrepen. Anderzijds zijn er nog steeds wantoestanden die de online goksector kenmerken. Maar geen zorgen, want wij laten het zeker niet na om ze aan de kaak te stellen.

Een ‘beperkt’ aantal legale online speelwebsites

In België wordt een kanalisatiebeleid gevoerd. Dat wil zeggen dat het illegaal aanbod bestrijdt wordt door een beperkt legaal spelaanbod toe te laten om dat aanbod vervolgens strikt te monitoren. Het idee hierachter is dat het uitbaten van online speelwebsites in principe verboden is, maar dat men bij uitzondering toch een vergunning kan verkrijgen. In het kader van dit kanalisatiebeleid werd aan de Nationale Loterij het monopolie voor loterijspelen toegekend.

Voor dergelijke vergunningen moeten speelwebsites aankloppen bij de Kansspelcommissie, die negen licenties kan toekennen. Voor de online exploitatie zijn er drie bijkomende licenties voorzien. Legale spelaanbieders zullen dergelijke bijkomende licenties (A+, B+ en F1+) steeds op hun website afficheren.

Hoewel het zou gaan om een beperkt spelaanbod, zijn er toch meer dan dertig legale online speelautomatenhallen beschikbaar. Afwisseling genoeg dus. Het aanbod aan online casino’s is dan weer beperkt tot tien stuks, omdat online casino’s verbonden moeten zijn met fysieke casino’s. Op de website van de Kansspelcommissie vind je alle legale speelwebsites terug, maar raadpleeg je ook de veel uitgebreidere zwarte lijst.

Wat bieden de Belgische online speelwebsites aan?

Het aanbod van de speelwebsite is steeds afhankelijk van de verkregen vergunning(en). Speelwebsites met een F1+-vergunning mogen bijvoorbeeld online weddenschappen aanbieden. Denk daarbij vooral aan de in België populaire sportweddenschappen. Houders van een A+-vergunning mogen dan weer online casino’s uitbaten, terwijl houders van een B+-vergunning online speelautomatenhallen mogen exploiteren. Sommige online speelwebsites beschikken over één vergunning, andere speelwebsites over meerdere vergunningen. Lotterijspelen zal je dan weer enkel bij de Nationale Loterij aantreffen, die daarvoor als enige over een nationale vergunning beschikt.

Strenge regels voor Belgische speelwebsites

Om een vergunning te verkrijgen en te behouden, moeten speelwebsites aan heel strenge regels voldoen. Die regels moeten uiteraard de speler beschermen. Denk daarbij aan opgelegde speellimieten, reclamerestricties en beperkte bonussen. Sinds 1 juni 2019 is dat laatste bovendien verder aangescherpt en mogen welkomstbonussen nog maximaal 275 euro bedragen. Ook gokken met een kredietkaart is expliciet verboden. Omdat veel spelers dat vroeger onrechtstreeks deden via e-wallets als Skrill en NETeller, werden ook dergelijke praktijken ten langen leste verboden. Ten slotte zijn een aantal weddenschappen verboden omdat ze schadelijk of te verslavend zouden zijn. Het gaat daarbij om een verbod op het wedden op jeugdwedstrijden en beperkingen ten aanzien van het wedden op virtuele sportwedstrijden.

Voortdurend toezicht op de online gokmarkt

Om te garanderen dat het toegestane aanbod aan de strikte vereisten voldoet, zijn er verschillende actoren bij het toezicht betrokken. Het gaat in de eerste plaats om de Kansspelcommissie die ook als adviesorgaan opereert. Maar bovenal is het belangrijk om te weten dat er ook verschillende hulpofficiers van de procureur des Konings en officiers van de gerechtelijke politie onderzoek uitvoeren. Zo nodig spelen zij inbreuken door aan het parket. Dankzij de forse (administratieve) boetes die vervolgens kunnen worden opgelegd, mag je er dan ook zeker van zijn dat je bij goedkeurde speelwebsites blijvend goed zit.

Waarom kiezen voor legale speelwebsites?

Wij van Casinostats.com beperken ons enkel tot het legaal aanbod. Wij zullen nooit illegale speelwebsites aanprijzen, want enkel bij legale speelwebsites staat de bescherming van de speler centraal. Maar bovenal zijn legale online casino’s gewoon de beste garantie op succes.

Legale speelwebsites moeten immers rekening houden met een maximaal gemiddeld uurverlies en een minimale RTP (Return to Player of uitbetalingspercentage). Bij de meeste legale online speelwebsites ligt het RTP tussen 96 en 98%. Dat wil zeggen dat 96 tot 98% van de ingezette bedragen ook terugstromen naar de spelers en dat de winstmarge van de aanbieder 2 tot 4% bedraagt. Bij pakweg Lotto, die de winst gebruikt om maatschappelijke doelen te financieren, bedraagt het uitbetalingspercentage zo’n 73%. Eigenlijk ben je dus beter af bij speelwebsites die niet van bovenaf worden gefaciliteerd, maar dat is dan weer een ander verhaal.

Legale speelwebsites geven het uitbetalingspercentage steeds netjes weer op hun website of via de handleiding van de softwareontwikkelaar. Bij illegale speelwebsites heb je daar dan weer het raden naar. Natuurlijk zal het niemand verbazen dat je winstkansen er in de praktijk veel lager liggen. Daarom vermijd je ze maar beter.

Ten slotte is er nog een andere belangrijke reden waarom je illegale speelwebsites maar beter links laat liggen. Je loopt immers het risico op torenhoge boetes en celstraffen, terwijl je op je speelwinst belastingen moet betalen.

Fiscaliteit rond online gokken in België

Online gokken in België is voor de speler fiscaal voordelig. Belastingen (11%) worden immers bij de aanbieder ingehouden, waardoor jouw nettowinst ook je brutowinst is. Je hoeft de ontvangen inkomsten ook niet aan te geven voor je inkomstenbelastingen.

In het verleden zijn er wel verschillende pogingen ondernomen om de groei van speelwebsites door middel van fiscale ingrepen tegen te gaan. In 2016 besliste de regering-Michel I bijvoorbeeld om 21% btw te heffen op inzetten op kansspelen en weddenschappen. De Waalse Regering vocht dat aan voor het Grondwettelijk Hof na het betere lobbywerk van de in Wallonië gevestigde casino’s en speelwebsites. Het Grondwettelijk Hof besloot de federale wetgever inderdaad terug te fluiten, waardoor online gokken opnieuw belastingvrij kan. Wat de toekomst brengt, blijft onduidelijk. Maar momenteel zijn Belgische speelwebsites nog steeds een fiscaal nirwana, waardoor je echt niet op zoek hoeft te gaan naar buitenlandse alternatieven.

Online gokproblematiek in België

De laatste jaren lijken de online gokinzetten in België te exploderen. In het dagelijks leven zijn online gokbedrijven ook steeds zichtbaarder aanwezig, vooral bij sportevenementen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat België veel probleemgokkers kent. Recent had de Kansspelcommissie het nog over enkele tienduizenden probleemgokkers die op de zwarte lijst staan, maar al even snel gaf de Kansspelcommissie aan dat dit een zware onderschatting is. Het echte cijfer is onbekend, maar men neemt aan dat België vierhonderd- tot vijfhonderdduizend probleemgokkers kent. En dat kent verschillende oorzaken.

Natuurlijk ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de aanbieders, die strooien met reclames en hoge bonussen. Toch ondernemen ook zij initiatieven om de banpalen te verleggen, denk daarbij aan een eerder gentlemen’s agreement om de reclame terug te dringen. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de wetgever die van de regulering een processie van Echternach lijkt te maken. Dat hoeft niet te verbazen wanneer je weet dat er zes bevoegde Belgische ministers zijn. Die op hun beurt voortdurend moeten pingpongen met Europa die haar eigen regels oplegt.

Dat is spijtig, want het online gokken in België heeft veel te bieden, zeker wat het amusementsgehalte betreft. Daarom nemen wij van Casinostats.com graag onze verantwoordelijkheid op. We hebben het dan ook enkel over legale speelwebsites die het belang van de speler vooropstellen en schrijven heldere en transparante reviews die wanpraktijken aan de kaak stellen.